Proizvodi

Četke proizvodimo od sledećih materijala: konjska dlaka, kozja dlaka, svinjska dlaka, fibris,  polipropilen (PP), poliamid (PA), čelik, mesing.

Posedujemo sertifikat izdat od strane Ministarstva Privrede, Republike Srbije, koji potvrđuje da su pomenuti proizvodi izrađeni ručno i od najkvlaitetnijih materijala.